1. Hasiera
  2. Lege informazioa

Lege informazioa

Datu Babesari buruzko Lege Organikoak 5. artikuluak aurreikusten duena betez, jakinarazten da atarian erabilgarri dauden bitartekoen bitartez jabeak berak ematen dituen datu pertsonalak modu konfidentzialean tratatuko direla eta GOIMEK S.Coop.-en erantzukizunpeko fitxategietan edo datu baseetan jasota geratuko direla, zure eskaera kudeatu ahal izateko, eta ez direla eskaerarekin bateragarri ez diren helburuetarako erabiliko.

Jasotako datuak laga ahal izango dira, aurreko paragrafoan azaldutako helburu berarekin bada.

Informazio hau ematerakoan baimena ere ematen zaio GOIMEK S.Coop.i informazio hori bere fitxategi informatikoetan sartzeko, zurekiko harremanak kudeatzeko eta zerbitzu optimoa emateko.

GOIMEK S.Coop.-ek ez du erantzungo datuen egiazkotasunagatik. Datuen jabea izango da horren erantzule bakarra. Datuak egiaztatu ahal izango ditu, egokitzat jotzen duenean.

Informazioaren jabeak datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu edo aurkatzeko eskubidea edukiko du, eta horretarako idatzi bat bidali beharko du hona: GOIMEK.S.Coop. Itziarko Industrialdea 2 Partzela, 20829 Itziar – Deba (Gipuzkoa) Espainia.

Web orria GOIMEK S.Coop. Erakundearen jabetzakoa da, Kooperatiben erregistroko 1809 orrian, Euskadiko Kooperatiben Erregistroko Taldeko 1 asentuan, Erakundearen Identifikazio Fiskalerako Zenbakia  F20826814 duena eta erregistratutako helbidea ondorengoa duena: Itziarko Industrialdea 2 Partzela, 20829 Itziar – Deba (Gipuzkoa) Espainia.